Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Leyla Məcidova. "Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti". Elmi monoqrafiya. Cavan və istedadlı tarixçi-alim L.Məcidovanın dəyərli kitabında XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində cənub bölgəmizin tarixinə intellektual baxışları

Müəllif:

Leyla Məcidova


Kateqoriya:

Tarix. Tarix elmiQısa Təsvir:

Leyla Məcidova. "Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti". Elmi monoqrafiya. Cavan və istedadlı tarixçi-alim L.Məcidovanın dəyərli kitabında XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində cənub bölgəmizin tarixinə intellektual baxışları sərgilənir.


Baxış sayı: 1107
    
    


 

www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


“Çağdaş Azərbaycan elmi. Elektron kitab: N 14 (2020)

 

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi və www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın icra etdiyi “Çağdaş Azərbaycan elmi” kulturoloji-intellektual ədəbiyyat layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayımlanır. 

 

Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: www.yysq.kitabxana.net

 

Leyla Məcidova

 

“LƏNKƏRAN QƏZASININ SOSİAL-İQTİSADİ VƏZİYYƏTİ”

 

Monoqrafiya

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2020

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

Leyla Məcidova. "Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti". Elmi monoqrafiya. Cavan və istedadlı tarixçi-alim L.Məcidovanın dəyərli kitabında XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində cənub bölgəmizin tarixinə intellektual baxışları sərgilənir.

 

DİQQƏT!

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.

 

YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü