Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

İldırım Əkbəroğlu. "Seçmə şeirlər". Poeziya toplusu. Kitab "25 yarpaq" layihəsi çərçivəsində nəşr olunur.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:Baxış sayı: 817
    
    


www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 Çağdaş Azərbaycan poeziyası". Elektron Kitab N 82  (97 - 2019)

 

 Bu elektron kitablar Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən,   www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  "Çağdaş Azərbaycan poeziyası" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi:

 http://www.yysq.kitabxana.net 

 

İldırım Əkbəroğlu


"Seçmə şeirlər"


Poeziya toplusu


  "Yazarlar Dərnəyi"nin xüsusi nəşri


Hazırlayanı: Zaur Ustac


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2019

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq


İldırım Əkbəroğlu. "Seçmə şeirlər". Poeziya toplusu. Kitab "25 yarpaq" layihəsi çərçivəsində nəşr olunur.Bu kitab Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rövşən Hüseynovun xatirəsi əbədiləşdirmək məqsədi ilə həyata keçirilən "25 YARPAQ" layihəsi çərçivəsində nəşr olunur. Kitabda böyük oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmış, lakin hələ kitab şəklində çap olunmamış İldırım Əkbəroğlunun özünün seçdiyi və bir kitab halında görmək istədiyi 25 şeiri yer almışdır. İldırım Əkbəroğlunun kitabda toplanan şeirlərinin əksəriyyəti böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olub, dərin ibrətamiz mahiyyət kəsb edir.


"Yazarlar" jurnalının xüsusi buraxılışı. (QN : 2319)

Birinci buraxılış - Yazarlar N: 03 (003) 19.09.2019.


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.