Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Razil Vəliyev. "Payız yağmuru". Tatarıstanda yaşayan tanınmış ictimai-ədəbi xadiminin Azərbaycan dilində ilk elektron - poetik kitabı: DGTYB-nin nəşri.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Türk DünyasıQısa Təsvir:

Razil Vəliyev. "Payız yağmuru". Tatarıstanda yaşayan tanınmış ictimai-ədəbi xadiminin Azərbaycan dilində ilk elektron - poetik kitabı: DGTYB-nin nəşri. Tatarıstan Respublikasının Abdulla Tukay adına Dövlət, Musa Cəlil adına Respublika Ödülü laureatı, Tatarıstan Dövlət Şurasının Komitə başqanı, görkəmli ictimai və dövlət xadimi, xalq şairi Razil Vəliyevin şeirlərini (rusca və tatarcadan) dilimizə tanınmış şair-publisist Həyat ŞƏMİ çevirib.


Baxış sayı: 829
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

  “Türk Dünyası Ədəbiyyatı”. Elektron Kitab N 45  (02 -  2019)

 

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin (Qurumu) - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın   “Türk Dünyası Ədəbiyyatı” kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində e-nəşrə hazırlanıb və yayılır. 


Kulturoloji layihənin bu hissəsini hazırlayan qurumlar:


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu)

 http://www.yysq.kitabxana.net 

Razil Vəliyev


"Payız yağmuru"


Poetik toplu


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan Əbilov, yazıçı-kulturoloq


Razil Vəliyev. "Payız yağmuru". Tatarıstanda yaşayan tanınmış ictimai-ədəbi xadiminin Azərbaycan dilində ilk elektron - poetik kitabı: DGTYB-nin nəşri.


Məsləhətçilər: Nizami CƏFƏROV, Millət vəkili, AMEA-nın həqiqi üzvü. İsmət ORUCƏLİYEV (Kazan)


Rəyçilər: Dr. Cavanşir FEYZİYEV, Millət vəkili,

Dos.Dr. Qənirə PAŞAYEVA, Millət vəkili

Ön söz: Dos.Dr. Şəmil SADİQ

Layihə rəhbəri və baş redaktor: Əkbər QOŞALI


Tatarıstan Respublikasının Abdulla Tukay adına Dövlət, Musa Cəlil adına Respublika Ödülü laureatı, Tatarıstan Dövlət Şurasının Komitə başqanı, görkəmli ictimai və dövlət xadimi, xalq şairi Razil Vəliyevin şeirlərini (rusca və tatarcadan) dilimizə tanınmış şair-publisist Dr. Həyat ŞƏMİ çevirib.

Razil Vəliyev. Payız yağmurları. Şeirlər. Azərbaycanca və tatarca “XAN” nəşriyyatı. Bakı–2019. 144 səh.


ISBN: 9070872320415


© “XAN” nəşriyyatı / 2019

© Dr. Həyat ŞƏMİ / 2019

© Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB), 2019


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.