Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Миразиз Сeид-заде. "Исламские беседы". Mirəziz Seyidzadə. "İslam söhbətləri". (Rusca) Пособие адресовано широкому кругу читателей, в том числе теологам, религиозным деятелям, а также тем, кто обучает Исламу и изучает его.

Müəllif:

Mirəziz Seyidzadə


Kateqoriya:

Dini tolerantlığın innovativ təbliği: QHT Şurası layihəsiQısa Təsvir:

Миразиз Сeид-заде. "Исламские беседы". Hacı Mirəziz Seyidzadə. "İslam söhbətləri". (Rusca). Пособие адресовано широкому кругу читателей, в том числе теологам, религиозным деятелям, а также тем, кто обучает Исламу и изучает его.


Baxış sayı: 1973
    
    


www.kitabxana.net 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği". Elektron kitab N 10 (61- 2016)

Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı ildə maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği"  kulturoloji-intellektual layihəsi çərçivəsində http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlanıb və yayılır.


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirib 


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası: http://cssn.gov.az/


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu: http://www.yysq.org 


Миразиз Сeид-заде


"Исламские беседы"

ЧАСТЬ I

ШАРИАТ


(Пособие)


Qazi Hacı Mirəziz Seyidzadə


"İslam söhbətləri"


(Dərslik. I Hissə. Rus dilində)


Elmi-ədəbi redaktə və bütün hüquqlar kitabı nəşrə hazırlayanlara məxsusdur

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri. Bаkı - 2016


КОНСУЛЬТАНТ: Доктор исторических наук, профессор Шейхулислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде

РЕЦЕНЗЕНТ: академик Кази Гаджи Васим Мамедалиев

РЕДАКТОРЫ: Гаджи Нияз Нифтиев, Гаджи Саид Сеидзаде

РЕДАКТОР-КОНСУЛЬТАНТ: Кандидат химических наук, доцент Мешади Беюкага Гусейнбала оглы

ПЕРЕВОДЧИКИ: Намик Томтиев, Надир Исмайлов, Рубаба Атакишиева


Кази Гаджи Миразиз СЕИДЗАДЕ. Исламские беседы. (Часть I), Баку, 2009. 504 стр.


Миразиз Сeид-заде. "Исламские беседы". Hacı Mirəziz Seyidzadə. "İslam söhbətləri". (Rusca). Пособие адресовано широкому кругу читателей, в том числе теологам, религиозным деятелям, а также тем, кто обучает Исламу и изучает его.


DİQQƏT


 Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.


 "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği"  kulturoloji-intellektual layihə silsiləsindən olan e-kitablarla buradan tanış olun:  


 http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=175

 

"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturoloji-intellektual layihənin rəsmi Feysbuk səhifəsi: 

https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/


Seyidzadə Mirəziz Mirəsgər oğlu


1949-cu il fevral ayının 14-də Masallı rayonu Türkoba kəndində anadan olub. Təhsili: 1958-1968-ci illərdə Səməd Vurğun adına Türkoba kənd orta məktəbini bitirib. 

1968-1974-cü illərdə Buxara Mir-Ərəb Mədrəsəsində təhsil alıb. 1978-1982-ci illərdə Sverdlovsk Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil (qiyabi) alıb. 

1983-1984-cü illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu nəzdindəki iki illik xarici dillər kursunun "Ərəb dili" şübəsini əla qiymətlə başa vurub. 

1992-1997-ci illərdə Bakı İslam Universitetini bitirib. 2001-2004-cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı olub. 

Elmi dərəcəsi və elmi adları: 2004-cü ildə (12 sentyabr) "İslamda həccin tarixi-mədəni və sosial-siyasi rolu" adlı (09.00.06 - Din nəzəriyyəsi və tarixi (ilahiyyat) ixtisası üzrə) namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 

2004-cü ildə (20 oktyabr) Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən "İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru" alimlik dərəcəsi alıb. Əmək fəaliyyəti: 1978-1982-ci illərdə Astara şəhər "Cümə" məscidində axund vəzifəsində çalışıb. 

1984-1988-ci illərdə Masallı şəhər "Cümə" məscidində axund vəzifəsində çalışıb. 1988-1993-cü illərdə Bakı İslam Universitetinin Baş müəllimi olub. 

1994-2011-ci illərdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Təhsil şöbəsinin müdiri və Bakı İslam Universiteti Sumqayıt şöbəsinin rektoru vəzifələrini icra edib. 2002-ci ildə aylıq "Kəlam" elmi-ədəbi, publisistik jurnalını təsis edib. 

2011-ci ildən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Fətva şöbəsinin müdiridir. 2014-cü ildə dünyasını dəyişib.

Kitabları: 

1. "İmam Əlinin qısa kəlamları" (Tərcümə. 30 səh.) Bakı-1991. 

2. "İslami söhbətlər" (Dərslik, 448 səh.) I hissə. Bakı-1996. 

3. "Allahımı belə tanıdım" (141 səh.) Bakı - 1998. 

4. "İslami söhbətlər". (Dərslik. 524 səh.) II hissə. Bakı - 2002. 

5. "İslami söhbətlər" (Dərslik. 688 səh. Yeni nəşr). Bakı - 2003. 

6. "Bulud ağlamasa". (209 səh.) Bakı - 2006 

7. "Elmin qapısı" (650 səh.) Bakı - 2008 

8. "Divan" (472 səh.) Bakı-2008. 

9. “İslami söhbətlər” (Rus dilində, “İslamskie besedı” 502 səh.) Bakı-2009 

10. “Elmin qapısı” (İngilis dilində, “Door of knowledge”, 619 səh.) Bakı-2009 

11. “İmam Əlinin (ə) qısa kəlamları”, (Tərcümə və şərhi ilə, 223 səh.) Bakı-2010 

12. “İslam olduğu kimi”, (447 səh.) Bakı-2011 

13. “Yaradan axtarışında”, (230 səh.) Bakı-2013 

Məqalələri: 

1970-ci ildən başlayaraq mətbuatda tərcümə materialları və elmi məqalələrlə çıxış edib. 200-dən artıq elmi-publisistik məqalənin müəllifidir. 

İctimai fəaliyyəti: 

1998-ci ildən Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçilərinin Həmkarlar İttifaqının üzvüdür. "Qızıl Qələm" jurnalist mükafatına layiq görülüb. 2000-ci ildən Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurasının üzvüdür. 2003-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Ədəbi cameədə “Əziz Pünhan” təxəllüsü ilə çıxış edir. 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi yanında Elmi-Dini və Qazilər Şurasının üzvüdür. 1991, 1993, 1996, 1998, 2004 və 2011-ci illərdə bir neçə dəfə Səudiyyə Ərəbistanında Həcc ziyarətində, İraqda Kərbəla ziyarətində və İranda Məşhəd ziyarətində olub.  Ailəlidir, beş övladı var.