Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Velichko V.L. “Caucasus. Russian affairs and intertribal problems”. The book «Caucasus» written by the prominent russian scientist, journalist and historian V.L.Velichko is one of the most valuable reliquiae of Russian culture.

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitablarıQısa Təsvir:

Velichko V.L. “Caucasus. Russian affairs and intertribal problems”. İngilis dilində. The book «Caucasus» written by the prominent russian scientist, journalist and historian V.L.Velichko is one of the most valuable reliquiae of Russian culture. It is of great scientific interest. «Elm» publishing house realizes issuing of historical books on «The history and culture of the peoples of the USSR».


Baxış sayı: 2253
    
    


www.kitabxana.net

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun hazırladığı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən qismən maliyyələşdirilən"Xarici müəlliflərin Azərbaycana - Qarabağa aid müxtəlif dillərdəki kitablarının virtual e-nəşrə hazırlanması, elektron sərgisi və yayımı" kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir.

http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın dəstəyilə Xarici müəlliflərin Azərbaycan və Qarabağa aid e-kitabları Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab N 66  (07 - 2014)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar:


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası :

 http://www.cssn.gov.az 


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu:

http://www.yysq.org


Velichko V.L


“Caucasus. Russian affairs and intertribal problems”

 

İngilis dilində


Translator: Hikmet Rzayev

 

 Sənədli, tarixi, publisitik kitab

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


The book «Caucasus» written by the prominent russian scientist, journalist and historian V.L.Velichko is one of the most valuable reliquiae of Russian culture. It is of great scientific interest. «Elm» publishing house realizes issuing of historical books on «The history and culture of the peoples of the USSR». The book «Caucasus» is the first edition of this series. Although there existed a number of uncomplimentary reports about the native inhabitants of the Caucasus including azerbaijanians, the publishing house took an opportunity of presenting the book «Caucasus» to the wide circle of readers from its original version.

The first pages of this book were printed in V.L.Velichko’s life-time; the death prevented him from completing a deed which he considered to be one of his major and fundamental tasks and the thought that the labour endured for many years  wouldn’t be completed agitated him till the end of his life.

Granting his last will, we completed publishing the book with participation of the person who collaborated with Vasiliy Lvovich Velichko on the problems of Caucasus and was well informed of his views and plans. A number of articles, published in “Russkiy Vestnik” served as a basis of the book; first four chapters were carefully worked out by the author, the rest were enriched as far as possible and annotated from V.L.Velichko’s scientific works.

A part of the last materials is given in the “Supplement” of the book. Unfortunately, we had no chance to enrich the book with materials as the author could do it; we set the task not to use any thought which differs from his views.