Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Tyрал Гумбатов. "Процесс нейтрализации международного терроризма в условиях глобализации". Tural Hümbətov. "Qloballaşma şəraitində beynəlxalq terrorizmin zərərsizləşdirilməsi prosesi". “Gənc elektron elm”: 38 (03 - 2014)

Müəllif:

Tural Hümbətov


Kateqoriya:

Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəziQısa Təsvir:

Tyрал Гумбатов. "Процесс нейтрализации международного терроризма в условиях глобализации". Tural Hümbətov. "Qloballaşma şəraitində beynəlxalq terrorizmin zərərsizləşdirilməsi prosesi". “Gənc elektron elm”: 38 (03 - 2014). В книге предпринята попытка комплексного анализа феномена международного терроризма в условиях глобализации. Феномену терроризма следует относить такие его имманентные характеристики, как масштабность последствий, интенсивность, разрушительная сила, бесчеловечность и жестокость, что и обусловило его превращение ныне в одну из самых страшных проблем всего человечества.


Baxış sayı: 2299
    
    


www.elmler.net

 

 Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında

 “Gənc elektron elm”: 38 (03 - 2014)

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyyələşdirilən, Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc elektron elm – Virtual İnternet resurs mərkəzi”  innovativ-intellektual layihəsi çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır.

 

Elektron kitab N 38 (03 - 2014)

Layihənin maliyyələşdirir:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu:

http://youthfoundation.az

YYSQ - http://www.yysq.org  http://www.elmler.net

 

Tyрал Гумбатов

 

Процесс нейтрализации международного терроризма в условиях глобализации

 

(Rus dilində)

 

  

Tural Hümbətov

 

 

Qloballaşma şəraitində beynəlxalq terrorizmin zərərsizləşdirilməsi prosesi


Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq


В книге предпринята попытка комплексного анализа феномена международного терроризма в условиях глобализации. Феномену терроризма следует относить такие его имманентные характеристики, как масштабность последствий, интенсивность, разрушительная сила, бесчеловечность и жестокость, что и обусловило его превращение ныне в одну из самых страшных проблем всего человечества. Появление терроризма обусловлено рядом проблем устойчивого скачкообразного развития народов и стран. В частности, это противоречие между обществом и природой, политические, экономические, культурные противоречия, сохранение существующих воспроизводственных условий в перспективе, что грозит исчерпанию ресурсной основы производства. Кроме того, сегодня преобладают технологии и общественные отношения способны привести общество к экологической катастрофе. Также не менее потрясениями грозит социальное расслоение мира, которое только усиливается.