Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Çöl çiçəkləri" (Tele-pyes). Pyes əsasında vaxtı ilə kinorejissor Rüfət Şabanov tərəfindən AzTV-də çox maraqlı film-tamaşa hazırlanmışdır.

Müəllif:

Füzuli Yavər


Kateqoriya:

Dram əsərləri. PyeslərQısa Təsvir:

Füzuli Yavər. "Çöl çiçəkləri" (Tele-pyes). Pyes əsasında vaxtı ilə kinorejissor Rüfət Şabanov tərəfindən AzTV-də çox maraqlı film-tamaşa hazırlanmışdır. Real həyat hadisələri əsasında işlənmiş bu melodramatik əhvalat bir qədər ənənəvi məhəbbət üçbucağını xatırlatsa da, əslində bu tipli əsərlərdən çox fərqlidir. Belə ki, burda tərəflər bir-birilə mübarizə aparmır, əksinə, bir-birini anlamağa, bir-birinə kömək etməyə çalışır, "üçbucaq"dan çıxmağa yollar axtarırlar.  


Baxış sayı: 2649
    
    


www.kitabxana.net


 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

“Çağdaş pyes”  N 04 - 11 (27 - 2014)


 Bu elektron nəşr YYSQ ilə http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş pyes” Kulturoloji-şəbəkə ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab. 


 YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 04 - 11 (27 - 2014)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar: 


 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu http://www.yysq.org 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net

 

Füzuli Yavər


 "Çöl çiçəkləri"


(Tele-pyes)

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N  04-11 (27 - 2014)

 

 Pyes əsasında vaxtı ilə kinorejissor Rüfət Şabanov tərəfindən AzTV-də çox maraqlı film-tamaşa hazırlanmışdır. Real həyat hadisələri əsasında işlənmiş bu melodramatik əhvalat bir qədər ənənəvi məhəbbət üçbucağını xatırlatsa da, əslində bu tipli əsərlərdən çox fərqlidir. Belə ki, burda tərəflər bir-birilə mübarizə aparmır, əksinə, bir-birini anlamağa, bir-birinə kömək etməyə çalışır, "üçbucaq"dan çıxmağa yollar axtarırlar.