Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"İlk məhəbbət gecəsi". Epik stildə tele-pyes. Yazıçı-damaturqdan növbəti səhnə əsərinin elektron variantı. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 03-10 (19 - 2014)

Müəllif:

Füzuli Yavər


Kateqoriya:

Dram əsərləri. PyeslərQısa Təsvir:

Füzuli Yavər.  "İlk məhəbbət gecəsi". Epik stildə tele-pyes. Yazıçı-damaturqdan növbəti səhnə əsərinin elektron variantı.  YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 03-10 (19 - 2014)


Baxış sayı: 3876
    
    


 

www.kitabxana.net


 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

“Çağdaş pyes”  N 03-10 (19 - 2014)


 Bu elektron nəşr YYSQ ilə http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş pyes” Kulturoloji-şəbəkə ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. Elektron Kitab. 


 YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 03-10 (19 - 2014)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

http://www.azyb.net

 

Füzuli Yavər


 "İlk məhəbbət gecəsi"


Epik stildə tele-pyes


 "İlk məhəbbət gecəsi". Tele-pyes. Dramaturqdan növbəti pyes...   

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N  03-10 (19 - 2014)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

   

                                     EPİK STİLDƏ TELE-PYESDƏ iştirak edirlər

 

         

TAMAŞANIN  İŞTİRAKÇILARI:

ÇIMNAZ -       18 yaşlarında qəşəng bir qız.

YALÇIN -        20 yaşlarında dalğın, uzun saçlı oğlan.

GÜLLÜ xala - Yalçının anası, mehriban bir qadın.

NƏCƏF kişi -  Teatrın gözətçisi, xeyirxah qoca.

YUSİF         -   Teatrın sürücüsü, Yalçının dostu.

TELEVİZİYA TAMAŞASININ APARICI REJİSSORU – cinsi şalvarda, eynəkli bir qız, danışmır.

SİNTEZATOR ÇALAN OĞLAN.

VOKALİZLƏRİ İFA EDƏN IKI QIZ.

APARICI MƏTNİ SÖYLƏYƏN İKİ QIZ.

AD GÜNÜNDƏKİ QONAQLAR – müasir oğlalar, qızlar.Müəllifin başqa əsərləri burada: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=1