Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

İbrahim Sel. “Amerikançılıq nədir?” Siyasi publisitika . Kitabın mətni müəllif redaktəsində verilir. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01-04 (05 - 2014).

Müəllif:

İbrahim Sel


Kateqoriya:

Hüqüq ədəbiyyatı və demokratiyaQısa Təsvir:

İbrahim Sel. “Amerikançılıq nədir?” Siyasi publisitika . Kitabın mətni müəllif redaktəsində verilir. Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01-04  (05 - 2014).


Baxış sayı: 3574
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 “Çağdaş Azərbaycan publisitikası”: 01-04  (05 - 2014)

 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan publisitikası” Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 01-04  (05 - 2014)

İbo Sel

 

“Amerikançılıq nədir?”

 

Siyasi publisitika

 

Qeyd: Kitabın mətni müəllif redaktəsində verilir.

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 01-04  (05 - 2014)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

 

İbrahim Sel

Professional Oxucu Liqası

 

 Amerika Birləşmiş Ştatları yəhudi-mason sivilizasiyasının episentri kimi təşəkkül tapıb. Bu ölkə, əsasən yəhudi elementlərinin axını ilə formalaşmış və V.Zombartın dediyi kimi, “yəhudi ruhunun şüalanmasının nəticəsi olmuşdur”. Bir dövlət kimi Amerika quldarlıq və zəncilərin amansız istismarı üzərində təşəkkül tapıb. Amerika milləti bu ölkənin həqiqi sahibləri olan 100 milyondan artıq hindunun canı, qanı, torpaqları və əmlakı üzərində bərqərardır. Hindulara məxsus torpaqları ələ keçirən işğalçılar yerli əhalinin özünü əcnəbi elan etdi. ABŞ qanunlarına görə (1924-cü ilədək qüvvədə olub), hindular bu ölkənin vətəndaşları sayılmırdılar və heç bir hüquqa malik deyildilər. Hinduların torpaqlarına və əmlaklarına sahibsiz, yiyəsiz əmlak kimi yanaşılması da Talmudun təməl normalarından birinin təcəssümüdür- yəhudi olmayanların əmlakı “azad göl” kimi nəzərdən keçirilir. ABŞ-a öz iqtisadiyyatını uğurla inkişaf etdirmək imkanı verən ilkin kapital yığımı qul alveri, qulların istismarı, hinduların əmlaklarının və ərazilərinin talanı sayəsində həyata keçirildi. Öz zəhməti sayəsində torpaqlara sahib olan Amerika kolonistləri haqqında hekayə də elə Amerika demokratiyası haqqında hekayə kimi əfsanədən başqa bir şey deyil.