Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Şəfa. “Bir şüşə günah”. Hekayələr toplusu. İstedadlı yazıçı Şəfanın bu elektron kitabına onun müxtəlif illərdə qələmə aldığı hekayələr və essesi daxil edilib. Hekayə qəhrəmanları həyatlarının müxtəlif anlarında insanı keyfiyyətlərini itirmirlər

Müəllif:

Şəfa


Kateqoriya:

Orta ədəbi nəsilQısa Təsvir:

Şəfa. Bir şüşə günah”. Hekayələr toplusu. İstedadlı yazıçı Şəfanın bu elektron kitabına onun müxtəlif illərdə qələmə aldığı hekayələr və essesi daxil edilib. Müəllifin qəhrəmanları həyatlarının müxtəlif  anlarında insanı keyfiyyətləri - düzgünlüyü, səmimiliyi, doğruluğu və xeyirxahlığı qoruyub saxlamağı bacarırlar. Əsasən qadın yaşantılarını məharətlə bədii nəsrə gətirməyə başlayan yazıçı çağdaş ədəbiyyatımızda az işlənən bir sahəni inkişaf etdirməkdə iddialıdır...


Baxış sayı: 5714
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

 “Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri”: 20  (135 - 2013)


 Bu elektron nəşr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın “Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri” Kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 20  (135 - 2013)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

YYSQ və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - http://www.azyb.net


Şəfa


Bir şüşə günah


Hekayələr toplusu

 

İstedadlı yazıçı Şəfanın bu elektron kitabına onun müxtəlif illərdə qələmə aldığı hekayələr və essesi daxil edilib. Müəllifin qəhrəmanları həyatlarının müxtəlif  anlarında insanı keyfiyyətləri - düzgünlüyü, səmimiliyi, doğruluğu və xeyirxahlığı qoruyub saxlamağı bacarırlar. Əsasən qadın yaşantılarını məharətlə bədii nəsrə gətirməyə başlayan yazıçı çağdaş ədəbiyyatımızda az işlənən bir sahəni inkişaf etdirməkdə iddialıdır...

 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 20  (135 - 2013)

 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq