Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. Azərbaycanın xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun "Seçilmiş əsərləri"nin bu cildində görkəmli nasirin "Mehman" povesti təqdim olunur.

Müəllif:

Süleyman Rəhimov


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

Süleyman Rəhimov. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Azərbaycanın xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun "Seçilmiş əsərləri"nin bu cildində görkəmli nasirin "Mehman" povesti təqdim olunur. Ədib onu 1944-cü ildə qələmə almışdır. Realist-psixoloji üslubda yazılmış əsərdə bölgə prokurorunun həyat və mübarizəsi təsvir olunur. Qanunun aliliyi uğrunda mübarizə - povestin əsas ideyası kimi müəyyən edilə bilər.


Baxış sayı: 4006
    
    


SÜLEYMAN RƏHİMOV

 


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


İKİ CİLDDƏ


II CİLD

 

Süleyman Rəhimov. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 312 səh.

 

Azərbaycanın xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun "Seçilmiş əsərləri"nin bu cildində görkəmli nasirin "Mehman" povesti təqdim olunur. Ədib onu 1944-cü ildə qələmə almışdır. Realist-psixoloji üslubda yazılmış əsərdə bölgə prokurorunun həyat və ınübarizəsi təsvir olunur. Qanunun aliliyi uğrunda mübarizə - povestin əsas ideyası kimi müəyyən edilə bilər.

Mehman əsərin baş qəhrəmanıdır və ədibin yaratdığı müsbət qəhrəmanlar qalereyasında üzünəməxsus, fərdiləşdirilmiş xüsusiyyətlərə malik bir insan portreti kimi xüsusi yer tutur.

 

I Cild burada:


http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1690