Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Noutbuk". Povest və hekayələr. İstedadli yazarın ilk e-kitabı... www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" kulturoloji-innovativ layihə.

Müəllif:

Ülviyyə Heydərova


Kateqoriya:

Gənc yazarların e-kitabıQısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 3642
    
    


 

www.kitabxana.net

 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

"Gənc yazarın e-kitabı" silsiləsindən

 Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual Kitabxananın "Gənc yazarların İnternet resurslarında e-kitabla iştirakı təlimi" ("Gənc yazarların maarifləndirilməsi. İnformasiya texnologiyaları istifadəsinin inkişafı" altbölümü) kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 03

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 03 (62 - 2012)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi yanında 
Azərbaycan Gənclər Fondu
 

(http://youthfoundation.az/)

 

Ülviyyə Heydərova

Noutbuk

Povest və hekayələr kitabı

 

İstedadli gənc yazarın ilk elektron kitabı...


YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 03 (62 - 2012) 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov) - yazar-kulturoloq

 YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2012