Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Ali Ildirimoghlu. "The Glowing Lines". Novel-memoir. Əli İldırımoğlu. "Közərən sətirlər". Xatirə - roman. İngilis dilində...

Müəllif:

Əli İldırımoğlu


Kateqoriya:

İngiliscəQısa Təsvir:

Ali Ildirimoghlu. "The Glowing Lines". Novel-memoir. Əli İldırımoğlu. "Közərən sətirlər". Xatirə - roman. İngilis dilində... Ali Ildirimoghlu's new novel-memoir "The Glowing Lines" is edifying for grounding on the origin, customs and traditions, moral values of our nation.The novel calls the readers to manhood, nobleness, to protect our national values and not to reconcile with ignorance and imperfection that we face in society.


Baxış sayı: 3357
    
    


 

Bu elektron nəşr WWW.KİTABXANA.NET - Milli Virtual Kitabxananın “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinə gələn xarici qonaqlar, turistlət və soydaşlarımız üçün Azərbaycan kitablarını, eləcə də yazıçılarımızın əsərlərini müxtəlif dillərdə, rəqəmsal - e-kitab formatında hazırlamaq..." Kulturoloji-innovativ Layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanır və yayılır.


Elektron Kitab N 15


YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 15 - 33 (2012)


Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası

 

 

Ali Ildirimoghlu


The Glowing Lines 

Novel-memoir

 

Ali Ildirimoghlu. The Glowing Lines. Baku, «Tahsil», 2011, 288 p.

The famous writer-publicist, Honoured Journalist of the Republic of Azerbaijan, Ali Ildirimoghlu has published thousands of critical articles, essays, topical satires and stories. He has authored such works of art as the "Light Houses", "To write or not to write", "Chinarli", "Sorrow", "Telepathic", "The indelible tracks" and the novels such as "The same man", "The willy-nilly diplomat" which have won the sympathy of their readers.
Ali Ildirimoghlu's new novel-memoir "The Glowing Lines" is edifying for grounding on the origin, customs and traditions, moral values of our nation.The novel calls the readers to manhood, nobleness, to protect our national values and not to reconcile with ignorance and imperfection that we face in society.
Here, the stories are told in simple language of ordinary people, which is a kind of history of our past, present and everybody should read and know them.

 


 Əli İldırımoğlu. Közərən sətirlər

 

Ə.İldırımoğlunun oxuculara təqdim etdiyi "Közərən sətirlər" xatirə - romanında cərəyan edən hadisələr soy-kökü müzə, milli adət-ənənələrimizə, xalqımızın mənəvə dayaqlarına söykənməsi ilə ibrətamizdir. Əsər oxucu ları milli dəyərlərimizi qoruyub saxlamağa, mərdliyə, alicənablığa, cəmiyyətdə təsadüf olunan nadanlığa, nafisliyə qarşı barışmazlığa səsləyir.
Bura da sadə və hə m də xalq kəlamları ilə nəql edilən əhvalatlar dünənimizin, bu günümüzün müəyyən bir tarixçəsidir və hər kəsin oxuyub bilməsi gərəklidir.
"Baba və nəvə" pyesində ailə-məişət məsələlərindən bəhs edilir. Atanın ailəsini atıb əyyaşlığa qurşanan naxələf oğluna qarşı amansız mövqeyi təsvir olunur.