Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Manna dövləti". Təqdim edilən monoqrafiya eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində yaranmış ən qədim dövlətlərdən olan Mannanın siyasi və iqtisadi tarixinə həsr olunmuşdur.

Müəllif:

Solmaz Qaşqay


Kateqoriya:

Tarix. Tarix elmiQısa Təsvir:

Solmaz Qaşqay. "Manna dövləti". Təqdim edilən monoqrafiya  eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində yaranmış ən qədim  dövlətlərdən olan Mannanın siyasi və iqtisadi tarixinə həsr olunmuşdur. Əsərdə Cənubi Azərbaycan ərazisində qazıntılar  zamanı aşkar edilmiş mixi yazılarından  istifadə edilmişdir. Kitabda  dövlət quruculuğu və etnik problemlərə, təsərrüfatın  müxtəlif sahələrinə  xüsusi yer  verilmişdir. Manna  dövlətində  yüksək mədəniyyət  və inkişaf etmiş iqtisadiyyatı olmuşdur


Baxış sayı: 3346
    
    


Solmaz Qaşqay


"Manna dövləti"

 


Elmi redaktoru:

Azərbaycan Respublika EA-nın müxbir üzvü, İqrar Əliyev

Redaktoru:  Elmira Məmmədyarova

Rəssamı: Taleh Məlikov

 

Qaşqay S. Q 29 Manna dövləti.  B.: Azərnəşr, 1993, 107 səh.

 

Təqdim edilən monoqrafiya  eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində yaranmış ən qədim  dövlətlərdən olan Mannanın siyasi və iqtisadi tarixinə həsr olunmuşdur. Əsərdə Cənubi Azərbaycan ərazisində qazıntılar  zamanı aşkar edilmiş mixi yazılarından  istifadə edilmişdir. Kitabda  dövlət quruculuğu və etnik problemlərə, təsərrüfatın  müxtəlif sahələrinə  xüsusi yer  verilmişdir. Manna  dövlətində  yüksək mədəniyyət  və inkişaf etmiş iqtisadiyyatı olmuşdur...