Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Türküstan": Yəsəvinin şəhəri Yesiyə dair". Türk Dünyası və Türkiyənin tanınmış yazarı, Avrasiya Yazarlar Birliyinin sədri, istedadlı qələm adamının Azərbaycan türkcəsində kulturoloji araşdırması...

Müəllif:

Yaqub Dəliöməroğlu


Kateqoriya:

Türk DünyasıQısa Təsvir:

"Türküstan": Yəsəvinin şəhəri Yesiyə dair". Türk Dünyası və Türkiyənin tanınmış yazarı, Avrasiya Yazarlar Birliyinin sədri, istedadlı qələm adamının azərbaycanca kulturoloji araşdırması...  


Baxış sayı: 3732
    
    


 

Yaqub Dəliömroğlu


"Türküstan"


"Yəsəvinin şəhəri Yesiyə dair"

 

Azərbaycan Türkcəsinə uyğunlaşdıran: RƏSMİYYƏ SABİR


Türk Dünyası və Türkiyənin tanınmış yazarı, Avrasiya Yazarlar Birliyinin sədri, istedadlı qələm adamının azərbaycanca kulturoloji araşdırması...  

 

Haqqında məlumatlar:


Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU 1966 yılında Çankırı Şabanözü ilçesinde doğdu. Atatürk Öğretmen Lisesi ile A.Ü. Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak girdi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandı.


Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik İlişkiler sorumlu olarak Başbakanlık Müşavirliğinde Danışman olarak görev yaptı. Türk-Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Tarım ve Ekoloji Araştırmaları Kurucu Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine atandı ve Yayın Dairesi'nde çalıştı. Bakan müşaviri oldu. Türk Dünyası Gençlik Kurultayları'nın düzenlenlenmesinde insiyatif aldı. Bu kurultayları düzenleyen Dünya Türk Gençleri Birliği'nin Genel Başkanlığını yaptı. Halen aynı teşkilatın Şeref Başkanlarındandır.


Türk Yurdu, Türk tarımı, Biliğ, Yesevi, Yeni Türkiye dergileri ile Tercüman ve Zaman gazetelerinde yazıları yayınlandı. İngilizce, Rusça dilleri ile Kazak, Başkurt, Özbek ve Kırgız lehçelerini bilmektedir.


Türkistan Yesevi'nin Şehri-Yesi'ye Dair eseri ile TYB'nin 2003 yılı Şehir Kitapları dalında ödül kazandı. Tatarlar ve Tataristan (1993), Türk Dünyası Üzerinme Görüşler Öneriler (1998) yayınlanmış diğer eserleridir. Türk Arap Atı, Yaylalarımız başta olmak üzere pek çok belgesel filmin metin yazarlığı ve danışmanlığını yürüttü. Altı dilde yayınlanan Yesi Yada Türkistan adlı radyo programının yapımcı ve metin yazarlığını yaptı.


Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO'da görev yapan Yakup Deliömeroğlu evli ve iki çocuk babasıdır.


Eserleri:
Tatarlar ve Tatirstan(1997)
Türk dünyası Üzerine Görüşler ve Politikalar(1998)
Türkistan-Yesevi'nin Şehri yesi'ye Dair(2003)


Yayınlar


1. DELİÖMEROĞLU, Y., POYRAZ, Ö. (1989): Tavşan Yetiştiriciliği. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 1 (3) : 25-31.

2. POYRAZ, Ö., İŞCAN,K., NAZLIGÜL, A., DELİÖMEROĞLU, Y. (1990): BroylerYetiştiriciliğinde Altlık Tipinin ve Altlığın Tekrar Kullanılmasının Performans Üzerine Etkisi. I. Altlık Tipinin Broyler Performansı Üzerine Etkisi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 37 (2) : 223-244.

3. POYRAZ, Ö., NAZLIGÜL, A., DELİÖMEROĞLU, Y., İŞCAN,K. (1990): BroylerYetiştiriciliğinde Altlık Tipinin ve Altlığın Tekrar Kullanılmasının Performans Üzerine Etkisi. II. Altlığın Tekrar Kullanılmasının Broyler Performansına Etkisi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 37 (2) : 245-259.

4. POYRAZ, Ö., DELİÖMEROĞLU, Y., İŞCAN,K., NAZLIGÜL, A. (1990): BroylerYetiştiriciliğinde Altlık Tipinin ve Altlığın Tekrar Kullanılmasının Performans Üzerine Etkisi. III. Aynı Altlığın Tekrar Kullanılmasının İşletme Ekonomisine Etkisi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 37 (2) : 260-268.

5. İŞCAN,K., DELİÖMEROĞLU, Y., NAZLIGÜL, A., BAYRAKTAR M. (1990): Tavukçuluk İşletmelerinde Optimum Şartlar. Pankobirlik Dergisi 2(6): 17-18.

6. ALPAN, O., DELİÖMEROĞLU, Y. (1991) Türkiye'de Sığır Yetiştiriciliği ve Simental Irkı.TİGEM Dergisi, 6 (34): 16-18.

7. POYRAZ, Ö., İŞCAN,K., NAZLIGÜL, A., DELİÖMEROĞLU, Y., BAYRAKTAR M. (1991) : Hybro Broyler Genotipine Ait Bazı Karkas Özellkileri. L.H.A.E.D. 31 (1-2) : 87-95

8. KAVUNCU, O., DELİÖMEROĞLU, Y. (1991)Türk Dünyasında Çevre Hareketleri.Türkiye Modeli ve Türk Kökenli Cumhuriyetlerle Eski Sovyet Halkları Sempozyumu 16-19 Eylül 1991, Muğla.

9. DELİÖMEROĞLU, Y., BAKIR, A., ALPAN, O., (1995) İthal Simental Sığırların KazovaTarım İşletmesi Şartlarında Süt ve Döl Verimleri. Lalahan Hay. Ar. Enst. Derg. 36 (2):42-53.

10. DELİÖMEROĞLU, Y., ALPAN, O., BAKIR, A. (1995) İthal Simental Sığırların KazovaTarım İşletmesi Şartlarında Büyüme ve Yaşama Gücü. Lalahan Hay. Ar. Enst. Derg. 35 (3-4):1-15.

11. AKÇAN, A., ALPAN, O., ARPACIK, R., DELİÖMEROĞLU, Y. (1996) : Simental Erkek Danaların Besi Performanslarının Açık ve Kapalı Ahır Sistemlerinde Karşılaştırılması.Lalalah Hay. Ar. Enst. Derg. 36 (1): 21-31

12. DELİÖMEROĞLU, Y., BAKIR, A., ALPAN, O. (1996) İthal Simental Sığırların KazovaTarım İşletmesi Şartlarında Süt ve Döl Verimleri. Lalahan Hay. Ar. Enst. Derg. 36 (2):42-53.

13. DELİÖMEROĞLU, Y. (2001) Kazakistan'da Radyoaktif Çevre Meseleleri. Standart Dergisi. 40 (474): 58-61

14. DELİÖMEROĞLU, Y. (1991) Türk Dünyası ve Çevre. Türk Yurdu Dergisi (Temmuz-1991) : 58-61.

15. DELİÖMEROĞLU, Y. (1991) Türk Dünyasında Çevre Meseleleri. Türk Yurdu Dergisi (Ekim-1991): 30-36.

16. DELİÖMEROĞLU, Y. (2001) Özbekistan'da Tarım. Türk Tarım Dergisi, (140): 65-66

17. DELİÖMEROĞLU, Y. (2001) Türk Dünyası'nda At ve atlı sporlar. Türk Tarım Dergisi, (141) : 71-74.

18. DELİÖMEROĞLU, Y. (2001) Bağımsızlıktan Sonra Kazakistan Hayvancılığı Türk Tarım Dergisi (142): 70-72.

19. DELİÖMEROĞLU, Y. (2002) Türk Kültüründe At ve Atlı Sporlar. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 13 (2) :18-24.

20. DELİÖMEROĞLU, Y. (2002) Bağımsızlıktan sonra Kazakistan'da Kırsal Kesimde Yaşanan Gelişmeler Türk Tarım Dergisi (144):68-70.

21. DELİÖMEROĞLU, Y. (2002) Türk Cumhuriyetleri'nde Çevre Meseleleri, Türk Tarım Dergisi (146) :65-66.

22. DELİÖMEROĞLU Y. (2002) Türk Arap Atı (Belgesel Film CD, Senaryo) Tarım ve KöyişleriBakanlığı ve Türkiye Jokey Klubü

23. DELİÖMEROĞLU, Y. (2002) Kazakistan'da Sığır Yetiştiriciliği ve Önemli Sığır Irkları (147) : 65-66.