Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
YYSİB-nin yeni layihəsi

Hidayət Ayxan Əbilli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

“Biznes-motivasiya: gənclər üçün innovativ-kreativ peşə və ixtisasların təbliği” layihəsi haqqında geniş açıqlama


Baxış sayı: 291
    
    


    
Turkiy xalqlar adabiyoti / Türk xalqları ədəbiyyatı

Elman Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Turkıy xalqlar adabiyoti / Türk xalqları ədəbiyyatı. Özbək dilində.Dərslik tədris proqramına uyğun yazılmışdır. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türkcəsi, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur. 


Baxış sayı: 380
    
    


    
Xatirələrin izi ilə

Hüseyn Məmmədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitabda tanınmış müəllifin xatirələrindən ibarət yazılar toplanıb. Rəvan dillə, nisgilli notlarla qələmə alınmış bu xatirələr memuar çağdaş ədəbiyyatımızın janrına maraqlı rənglər, estetik çalarlar qatır.


Baxış sayı: 303
    
    


    
Olumla ölüm arasında

Hüseyn Məmmədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitab istedadlı müəllifin eyniadlı povesti və mətbuatda işıq üzü görmüş məqalələri verilib. Bu bədii və publisitik yazılar ədəbiyyatsevərlərin diqqətini cəlb edəcək.


Baxış sayı: 303
    
    


    
Veten pervaneleri / Vətən Pərvanələri

Nurəddin Ədiloğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tanınmış Azərbaycan yazıçı-publisitinin qardaş Türkiyədə, türk dilində işıq üzü gömüş vətənpərvərlik yazılarından ibarət kitabının elektron variantı...


Baxış sayı: 350
    
    


    
“Qarabağ: qələbəmizin kreativ tarixi”

Cəmilə Çiçək (İsbəndiyarova)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitab Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə “Qarabağ zəfəri ilə başlayan intibah mərhələsi: qələbəmizin kreativ tarixi” adlı ikiaylıq layihə çərçivəsində hazırlanmışdır: burada dünyaya səpələnmiş 60 milyonluq soydaşımızı birləşdirən vətənpərvərliyin təbliğinə həsr olunmuş elmi-mədəni yazılar toplanıb.


Baxış sayı: 451
    
    


    
Əfsanəvi General

Yasəmən Qara

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunun komandanının müavini və qərargah rəisi, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı general-mayor Polad İsrayıl oğlu Həşimova həsr olunan poema.


Baxış sayı: 323
    
    


    
Sazın - sözün vəhdəti

Hüseyn Məmmədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitab məhsuldar şair-publisitin mətbuatda işıq üzü görmüş məqalələrindən seçmələr daxil edilib. Topludakı çağdaş humanitar-estetik düşüncəmizdə izi olan bir çox ziyalılar, intellektuallar, peşəkarlar haqqında səmimi yazılar oxucuların diqqətini cəlb edəcək.


Baxış sayı: 346
    
    


    
Gedirəm Şuşaya

Svetlana Şamil

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Şuşalı istedadlı şairə, filoloq-alimin Qarabağ, Şuşaya qayıtmaq həsrəti ilə qələmə aldığı lirik-poetik nümunələrindən ibarət kitabda Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin beşiyi sayılan məkanın etno-kulturoloji xəritəsi şeirləşdirilib.


Baxış sayı: 262
    
    


    
Zəfər təntənəsi

Gülayə Könül (Rzayeva)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Toplu Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Qayğı və Himayə” Xeyriyyə Fondu tərəfindən reallaşdırılan “Zəfər” salnaməsi: qəhrəmanlığın ədəbi-kreativ tarixi” adlı ikiaylıq layihəsi çərçivəsində nəşr olunub.


Baxış sayı: 291
    
    


    
Haqqa gedən yol

Bəhram Bilaloğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı, məhsuldar gənc şairin ilkin qələm nümunələrinin toplandığı ilk kitabı. Bu lirik-ictimai poeziya nümunələrindən də göründüyü kimi, şair zəmanəsinin nəbzini tutmağa çalışır, zamandaşının duyğularını şeiriyyətə gətirməyə çalışır...


Baxış sayı: 312
    
    


    
Darıxan sevgilər

Xanlar Həmid

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İki hissəyə ayrılmış kitabın ilk bölümündə şairin məhəbbət mövzusundakı lirik şeirləri yer alıb: buradakı eşq, sevgi haqqında yeni deyimlər oxucu üçün təzədir. İkinci bölümdəki müxtəlif şeirlərlə tanış olan oxucular, eyni zamanda, "mənalar bağçası"nda təxəyyüllərinə estetik zövq qatacaqlar.


Baxış sayı: 250