AzEnRuTr
   
 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər (Qurumu) İctimai Birliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Elektron intellektual-kulturoloji portal. Azərbaycan, ingilis, rus və türkcə: milli, dünya ədəbiyyatı, bədii, tərcümə, elmi, dərslik kitablarının e-variantı, e-kitabxanaların ünvanları, yazarların bloqları, orijinal kreativ-intellektual yazılar, art-xəbərlər - hər gün yenilənən kulturoloji e-resurs


Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     Qeydiyyat

 Xalq şairi Rəsul Rzanın saytı  Reklam, ianə və xeyriyəçilik    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı və e-nəşrləri  kitabxana.net-də reklamı

Kitab kateqoriyaları


  ◊   Yeni ədəbiyyat
  ◊   Türkcə
  ◊   İngiliscə
  ◊   Almanca
  ◊   Klassika
  ◊   Poemalar
  ◊   Ssenarilər
  ◊   Müsahibələr
  ◊   Kulturoloji
  ◊   Poeziya
  ◊   Fransa
  ◊   Almaniya
  ◊   İspaniya
  ◊   İtaliya
  ◊   Qədim Roma
  ◊   Yunanıstan
  ◊   Antik Yunan
  ◊   Finlandiya
  ◊   Norveç
  ◊   Polşa
  ◊   Serbiya
  ◊   Ukrayna
  ◊   İran
  ◊   Türk
  ◊   Fars
  ◊   İraq
  ◊   Yaponiya
  ◊   Pakistan
  ◊   Hindistan
  ◊   Koreya
  ◊   Güney Koreya
  ◊   Quzey Koreya
  ◊   Malayziya
  ◊   Çin
  ◊   Monqolustan
  ◊   İndoneziya
  ◊   İsrail
  ◊   Qədim yəhudi
  ◊   Fələstin
  ◊   Əfqanıstan
  ◊   Tacikistan
  ◊   Misir
  ◊   Qafqaz
  ◊   Gürcüstan
  ◊   Ermənistan
  ◊   Kolumbiya
  ◊   Belarus
  ◊   Moldova
  ◊   Türk Dünyası
  ◊   Türkologiya
  ◊   Türkiyə
  ◊   Nəsr
  ◊   Poeziya
  ◊   Klassika
  ◊   Qazaxıstan
  ◊   Türkmənistan
  ◊   Özbəkistan
  ◊   Qırğızıstan
  ◊   İslam
  ◊   "Qurani-Kərim"
  ◊   Bibliya
  ◊   Buddizm
  ◊   Dini polemika
  ◊   Ateizm
  ◊   Yubiley
E-kataloq:   A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


"İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik". Kitabda islam fəlsəfəsinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və ən yeni dövrü nəzərdən keçirilir, əsas ideya istiqamətləri, İslamın gerçək potensialının bütün bəşəriyyət naminə üzə çıxmasını təhlil edilir
Kateqoriya: Elektron təhsil – Virtual İnternet resurs mərkəzi
Müəllif: Könül Bünyadzadə
Təsvir: Könül Bünyadzadə. "İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik". Kitabda islam fəlsəfəsinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və ən yeni dövrü nəzərdən keçirilir, əsas ideya istiqamətləri, İslamın gerçək potensialının bütün bəşəriyyət naminə üzə çıxmasını təmin edən mütəfəkkirlərin görüşləri təhlil edilir.
Tarix: 30.09.2014 22:17 | Baxış: 1517 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Камал Абдулла. "Нeполная рукопись". Роман. Перевод с азербайджанского Вагифа Ибрагимоглу. Исторический роман одного из самых интересных азербайджанских писателей.
Kateqoriya: Rus dilində Azərbaycan kitabı
Müəllif: Kamal Abdulla
Təsvir: Абдулла Камал. Неполная рукопись. Роман. Исторический роман одного из самых интересных азербайджанских писателей. Блистательное и яркое прочтение переломного момента в жизни древнего Азербайджана и новая трактовка обстоятельств вознакновения классического эпоса «Китаби Деде Горгуд».
Tarix: 04.06.2013 17:20 | Baxış: 3743 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Axtarış". İstedadlı Azərbaycan yazıçı-tərcüməçi Kamran Nəzirlinin çox maraqlı modern hekayəsi. Çağdaş Azərbaycan nəsri silsiləsindən...
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Kamran Nəzirli
Təsvir: Kamran NƏZİRLİ. "Axtarış". İstedadlı Azərbaycan yazıçı-tərcüməçi Kamran Nəzirlinin çox maraqlı modern hekayəsi. 
Tarix: 06.04.2013 21:35 | Baxış: 2162 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


Kamal Abdulla. "EINS, ZWEI – WIR SIND DABEI". Aus dem Aserbaidshanischen von TSCHERKES GURBANLY. Tanınmış Azərbaycan yazıçı-dramaturqu Kamal Abdullanın almanca pyesi... Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
Kateqoriya: Almanca
Müəllif: Kamal Abdulla
Təsvir: Kamal Abdulla. "EINS, ZWEI – WIR SIND DABEI". Aus dem Aserbaidshanischen von TSCHERKES GURBANLY. Tanınmış Azərbaycan yazıçı-dramaturqu Kamal Abdullanın almanca pyesi... Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.  
Tarix: 08.10.2012 21:01 | Baxış: 2043 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Dostlar". İkihissəli "qara" komediya. Dünya və XX əsr Yaponiya ədəbiyyatının ustad sənətkarından azərbaycanca maraqlı bir pyes...Tərcümə edəni: Ziya Fazil Muradov.
Kateqoriya: Yaponiya
Müəllif: Kobo Abe
Təsvir: Kobo Abe. "Dostlar". İkihissəli "qara" komediya. Dünya və XX əsr Yaponiya ədəbiyyatının ustad sənətkarından azərbaycanca maraqlı bir pyes...Tərcümə edəni: Ziya Fazil Muradov.
Tarix: 22.02.2012 23:01 | Baxış: 3162 | Müəllif: Ayxan Ebilli | Ətraflı


"Hekayələr". Kitaba tanınmış Azərbaycan yazıçısının son illər qələmə aldığı və müxtəlifmətbuat orqanlarında işıq üzü görən, maraqlı bədii nəsr nümunələri...
Kateqoriya: Orta ədəbi nəsil
Müəllif: Kamal Abdulla
Təsvir: Kamal Abdulla. "Hekayələr". Kitaba tanınmış Azərbaycan yazıçısının son illər qələmə aldığı və müxtəlifmətbuat orqanlarında işıq üzü görən, maraqlı bədii nəsr nümunələri...
Tarix: 20.12.2011 09:07 | Baxış: 2611 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Kapital". Türk dilində, tam mətni. Üç cilddə. Dünya fəlsəfəsinin nəhənglərindən sayılan Karl Marks 1867-cı ildə "Kapital"ın ilk cildini yazıb. Xəstələndiyinə görə axırıncı cildi Fridrix Engels tərəfindən tamamlanıb...
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Karl Marks
Təsvir:   Karl Marks. "Kapital". Türk dilində, tam mətni. Üç cilddə. Dünya fəlsəfəsinin nəhənglərindən sayılan Karl Marks 1867-cı ildə "Kapital"ın ilk cildini yazıb. Xəstələndiyinə görə axırıncı cildi Fridrix Engels tərəfindən tamamlanıb...  
Tarix: 17.12.2011 22:41 | Baxış: 4954 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Əsərlər". Azərbaycan anadilli poeziyasının ilk nümunələrini yaradanlarından birinin "Divanı"ndan əsərlər daxildir bu kitaba...
Kateqoriya: Klassika
Müəllif: Kişvəri
Təsvir: Klassik Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndəsi sayılan Kişəvərinin bu kitabına anadilli poeziyamızın ilkin yaradanlarından birinin "Divanı"ndan nümunələr daxil edilib.
Tarix: 08.07.2010 13:06 | Baxış: 3005 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Gözlə məni". Qələbə - 65. Konstantin Simonovun II Dünya müharibəsinin himninə çevrilmiş hit şerinin Azərbaycancaya müxtəlif poetik tərcümələri
Kateqoriya: Rusiya Federasiyası
Müəllif: Konstantin Simonov
Təsvir: "Gözlə məni". Konstantin Simonovun II Dünya müharibəsinin himninə çevrilmiş hit şerinin Azərbaycancaya müxtəlif poetik tərcümələri...
Tarix: 11.05.2010 10:12 | Baxış: 3421 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Sehrbazlar dərəsi". Son illərin maraqla oxunan Azərbaycan romanlarından biri! Kitabın e-variantı.
Kateqoriya: Çağdaş ədəbiyyat
Müəllif: Kamal Abdulla
Təsvir: Atası Cəlladbaşı Məmmədqulunun ruhunu axtaran Karvanbaşını tale Sehrbazlar dərəsinə gətirir. Ağ dərvişin müridi Səyyah sehrbaz ruhu çağırmağı boynuna götürür.Ruhla Karvanbaşının sirli görüşü faciəylə bitərkən... Son illərin maraqlı romanlarından biri!  
Tarix: 24.04.2010 12:42 | Baxış: 3822 | Müəllif: Aynur Qurbanqızı | Ətraflı


"Ağ ev". Hekayələr kitabı. YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri. E-kitab N 10
Kateqoriya: Yeni ədəbiyyat
Müəllif: Kamran Nəzirli
Təsvir: K.Nəzirli "Sevgi nağılı"(1991), "Doğmalar arasında" (1995),  "Şeytan işığı"(2004), "Komada olan adam" (2007) və s. bədii nəsr kitablarının  müəllifidir. Onun hekayələri  Amerikada, Hollandiyada,Türkiyədə, Koreyada, Özbəkistanda, Ukraynada və s.ölkələrdə çıxan müxtəlif almanax və jurnallarda dərc olunmuş, beynəlxalq internet saytlarında yer almışdır. K.Nəzirli Azərbaycanda dünya klassiklərinin müxtəlif əsərlərini, habelə elmi-publisistik və ictimai-siyasi ədəbiyyatları ingilis dilindən birbaşa  çevirən peşəkar tərcüməçilərdən biridir. Müəllifin yeni kitabına müxtəlif illərdə yazdığı hekayələr  daxil edilmişdir. 
Tarix: 17.02.2010 21:07 | Baxış: 3302 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Qanlı Otto". Amerikanın məşhur yazıçılarından biri - Qu quşu üzərindən uçuş" filminin ssenaristindən bir hekayə
Kateqoriya: ABŞ ədəbiyyatı
Müəllif: Ken Kizi
Təsvir: Çoxları 80-ci illərin sonunda bütün dünyaya səs salmış "Qu quşu  üzərindən uçuş" filmini xatırlayırlar. Bir neçə Oskar  mükafatı alan filmin quruluşçu rejissoru dahi  Minqoş  Forman, baş rolun ifaçısı Cek Nikolson dünya şöhrəti qazansa da, ssenari müəllifi Ken Kizinin adı kölgədə qaldı. Bir çoxlarımız bilmirdik ki, bu film eyni adlı roman əsasında çəkilib və bu romanın müəllifi Ken Kizi  Amerikanın ən məşhur yazıçılarındandır.
Tarix: 28.12.2009 21:17 | Baxış: 3351 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


Karl Qustav Yunq. Şərq təfəkkürü ilə Qərb təfəkkürünün fərqi
Kateqoriya: Fəlsəfə, fəlsəfi mətnlər
Müəllif: Karl Qustav Yunq
Təsvir: Karl Qustav Yunq. "Şərq təfəkkürü ilə Qərb təfəkkürünün fərqi". Tərçüməçi qeydi: İsveçrə psixoloqu, mədəniyyət fəlsəfəsinə dair bir sıra əsərlərin müəllifi Karl Qustav Yunqun (1875-1961) «Şərq təfəkkürü ilə Qərb təfəkkürünün fərqi» məqaləsi onun «Böyük qurtuluşun Tibet kitabı»na psixoloji şərhlər» əsərinin birinci hissəsini təşkil edir.
Tarix: 23.09.2009 21:01 | Baxış: 4656 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


«Qarabağ» Ensiklopediyası. Müəlliflər: AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov, professor Kərim Şükürov. Sənədli, şəkilli, xəritə və elmi materiallarla zəngin, Azərbaycan və ingilis dilində.
Kateqoriya: İngiliscə
Müəllif: Kərim Şükürov
Təsvir: «Qarabağ» Ensiklopediyası. Müəlliflər: AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov, professor Kərim Şükürov. Sənədli, şəkilli, xəritə və elmi materiallarla zəngin, Azərbaycan və ingilis dilində.
Tarix: 17.09.2009 11:15 | Baxış: 3820 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


"Странник играет под сурдинку" (rusca roman - tam mətn). "Sirli dərd" (azəricə, hekayə). Nadir Qocabəyli: Ruhumuzun dahi bilicisi - torpaq oğlu: KNUT HAMSUN
Kateqoriya: Norveç
Müəllif: Knut Hamsun
Təsvir: Knut Hamsun - (norveçcə Knut Hamsun (əsl adı Knud Pedersen norveçcə Knud Pedersen) 4 avqust 1859 - 19 fevral 1952) - Norveç yazıçısı, Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı (1920) ("Əsrlərlə torpağa bağlılığını və patriarxal ənənəyə sadiqliyini qoruyub saxlayan Norveç kəndlilərinin həyatından bəhs edən möhtəşəm əsəri -"Torpağın şirələri"nə görə").
Tarix: 08.09.2009 20:17 | Baxış: 3547 | Müəllif: Aydın Xan ƏBİLOV | Ətraflı


© 2009-2017. www.Kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. Portalın materiallarından istifadə zamanı www.Kitabxana.net-ə istinad etmək, müvafiq e-keçidin qoyulması vacibdir: e-kitab, əsər, yazı, şəkil və başqa materiallardan yararlanda onların surətini çıxarmaq üçün portal qurucularından, eləcə də müəlliflərdən icazə alınmalıdır. İznsiz materiallardan kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. "Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu", eləcə də Beynəlxalq saziş və hüquqi sənədlərlə tənzimlənməyən əsərlər, digər materiallar Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 və GFDL lisenziyaları şərtləri əsasında - dərcinə razılıq bildirildiyinə görə - yayımlanır. P.S. Reklam və bildirişlər sosial xarakterlidir.

Netty2013 Winner